Nastavenie času a dátumu Pard NV007

  • Post category:Návody

Pre vstup do menu stlačím klávesu MENU… …a objaví sa táto obrazovka. Stláčaním klávesy  -  …  … sa preklikám na položku Zobrazenie dátumu/času … … a potvrdím výber stlačením klávesy OK Objaví sa sub-menu,kde postupným stláčaním…

Prečítať Nastavenie času a dátumu Pard NV007

Nastavenie polohy kríža Pard NV007

  • Post category:Návody

Pre vstup do menu stlačím klávesu MENU …a objaví sa táto obrazovka… …stlačením klávesy  - prejdem na POZÍCIA ZÁMERNÉHO KRÍŽA … …a potvrdím stlačením OK Zmenu hodnoty nastavenia v osi  Y  vykonám stláčaním kláves  +  a  -    …a stláčaním kláves IR a MENU posúvam kríž…

Prečítať Nastavenie polohy kríža Pard NV007

Nastrelenie Pard NV008

  • Post category:Návody

1.    Pre vstup do menu stlačím a podržím MENU 2.   Stlačením  -  sa preklikám tu:  3.   Potvrdím stlačením OK a uvidím túto obrazovku 4.   Postupným stláčaním OK prejdem na STYLE 5.  Stlačením symbolu  - , alebo  + vyberiem typ kríža 6. Po vybratí požadovaného kríža prejdem stlačením OK na COLOR…

Prečítať Nastrelenie Pard NV008