Rapier s.r.o. – prevádzkovateľ internetového obchodu Pard Nočné videnie a Termovízia

+421 907 467 118

info@pard-optika.sk

Sídlo spoločnosti: Nová 118/20, 962 62 Sása, Slovenská republika

Výpis obchodného registra- Okresný súd Banská Bystrica,Vložka číslo-15906/S

IČO: 44565445
IČ DPH: SK2820000645

Platobné údaje pre SR: UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN: SK3811110000001131350005
SWIFT: UNCRSKBX
Adresa banky: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Kontrolní orgán:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava