Nastavenie polohy kríža Pard NV007

Nastavenie polohy kríža Pard NV007

  • Post category:Návody

Pre vstup do menu stlačím klávesu MENU

cas1a3a4a5.JPG

…a objaví sa táto obrazovka…

cas2.JPG

…stlačením klávesy   prejdem na POZÍCIA ZÁMERNÉHO KRÍŽA …

…a potvrdím stlačením OK

Zmenu hodnoty nastavenia v osi  Y  vykonám stláčaním kláves  +  a  – 

cas1a3a4a5.JPG

  …a stláčaním kláves IR a MENU posúvam kríž v osi  X  .

Ak som s nastavením spokojný,toto uložím a potvrdím stlačením OK