Nastavenie času a dátumu Pard NV007

Nastavenie času a dátumu Pard NV007

  • Post category:Návody

Pre vstup do menu stlačím klávesu MENU

cas1a3a4a5.JPG

…a objaví sa táto obrazovka.

cas2.JPG

Stláčaním klávesy    … 

cas1a3a4a5.JPG

… sa preklikám na položku Zobrazenie dátumu/času …

… a potvrdím výber stlačením klávesy OK

cas1a3a4a5.JPG

Objaví sa sub-menu,kde postupným stláčaním klávesy OK  zvýrazním YY/MM/DD … 

… klikaním klávesy  +  alebo    zvolím požadovaný formát zobrazenia dátumu, stláčaním OK prejdem na položku,ktorú chcem zmeniť, a klikaním  klávesy  +  alebo    túto zmením. Ak som s nastavením spokojný,toto uložím stlačením klávesy MENU ,tým zároveň opustím ponuku MENU.

cas1a3a4a5.JPG