Nastrelenie Pard NV008

Nastrelenie Pard NV008

  • Post category:Návody

1.    Pre vstup do menu stlačím a podržím MENU

nastrelenie1.JPG

2.   Stlačením    sa preklikám tu: 

3.   Potvrdím stlačením OK a uvidím túto obrazovku

4.   Postupným stláčaním OK prejdem na STYLE

5.  Stlačením symbolu   , alebo  + vyberiem typ kríža

6. Po vybratí požadovaného kríža prejdem stlačením OK na COLOR

7.  Stlačením + alebo   si vyberiem farbu kríža      

8.  Stláčaním OK sa prekliknem na nastavenie kríža v osi X

nastrelenie6.JPG

9.  Klikaním + alebo   posúvam zámernu v osi X

10. Keď som s polohou v osi X spokojný,stlačím OK,tým sa automaticky presuniem na polohu kríža v osi Y

nastrelenie7.JPG

11. A opäť tlačidlami + a   posúvam zámernú,tentokrát v osi Y

12. Keď už som spokojný s nastrelením,prejdem stlačením OK na položku SAVE

nastrelenie7.JPG

13 Stlačením + sa SAVE zmení na YES a stlačením OK potvrdím a uložím nastavenie nastrelenia.Taktiež dlhým podržaním OK sa uložia nastavenia a opustí sa toto menu.

Zariadenie je schopné uchovať 5 rôznych nastavení nastrelenia pre prípadné použitie s inou zbraňou.A to nasledovne: Začínam podľa bodu 1. a pokračujem do bodu 3. Zvýraznené písmena A,B,C,D, alebo sa dajú prepínať medzi sebou a reprezentujú 5 rôznych nastavení nastrelenia.Ak už mám uložené hodnoty pod písmenom napríklad A, a chcem nastreliť prístroj na inej zbrani, na obrazovke podľa bodu 3. stlačím + , alebo  .

Tým zmením písmeno napr. A na písmeno B a môžem pokračovať v zadávaní mnou požadovaných hodnôt podľa  bodu 4. až 13. Pre uloženie ďalšej zbrane postup zopakujem.